Posts  

Latest News  

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Z dniem 1 stycznia 2009 r. na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 861/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. ustanowione zostało europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Procedura ta znajduje zastosowanie do transgranicznych...

Zabezpieczenia zapłaty w międzynarodowych transakcjach handlowych

Gwarancją bezpieczeństwa i płynności finansowej prowadzonej działalności gospodarczej oprócz innowacyjności i przedsiębiorczości, jest umiejętność przewidywania i zabezpieczania przedsiębiorstwa przed negatywnymi skutkami wynikającymi z zawieranych z kontrahentami umów. Prowadzenie działalności w obrocie zagranicznym cechuje szczególne ryzyko...

Testimonials  

  • Never expected to get such a powerful theme for this little money! It's a pleasure to work with, seems it just guesses my thoughts! I was looking for a really powerful corporate theme for my website, that would allow profound formatting and very Diverse content representation. Now I've found it!
    Jeff Blake

    Company 2