Prawo konkurencji i prawo antymonopolowe

  • reprezentowanie klientów przed UOKiK w postępowaniach antymonopolowych oraz w sprawach z zakresu koncentracji przedsiębiorstw;

  • doradztwo w sprawach z zakresu nadużywania pozycji dominującej;

  • analiza umów, sporządzanie opinii prawnych pod kątem zgodności transakcji z prawem ochrony konkurencji i konsumentów;

  • konsultacje dotyczące nieuczciwej konkurencji, w tym naśladownictwa produktów, reprezentacja w sporach sądowych z zakresu ochrony marki;

  • pomoc prawna w zakresie organizacji systemu dystrybucji, porozumień handlowych wertykalnych i horyzontalnych z uwzględnieniem przepisów z zakresu ochrony konkurencji;

  • reprezentacja sądowa w sprawach z zakresu prawa konkurencji.