Prawo pracy

  • reprezentacja pracodawców w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy;

  • doradztwo w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy (w tym zwolnień grupowych);

  • pomoc przy modyfikacji warunków zatrudnienia

  • doradztwo w zakresie sporów zbiorowych;

  • kontrakty menedżerskie;

  • zbiorowe układy pracy

  • przygotowywanie regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania;

  • restrukturyzacje zatrudnienia;

  • reprezentacja pracodawców w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy;

  • pomoc w opracowywaniu programów uczestnictwa kapitałowego pracowników.