Adwokat w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach prawo i psychologia. Z Kancelarią DGŻ sp. p. związana od 2013 r.Zajmuje się prawem karnym i prawem rodzinnym, a także zagadnieniami związanymi z prawem medycznym i prawem budowlanym (w tym opiniowaniem umów o prace projektowe i o wykonanie prac budowlanych, wsparciem dla biur projektowych oraz inwestorów), jak również prawem spadkowym.

Ważnym przedmiotem jej zawodowych zainteresowań jest psychologia kliniczna i sądowa, a w szczególności w aspekcie zastosowania psychologii w postępowaniach sądowych, w tym:

– problematyka pamięci w kontekście wiarygodności zeznań świadków,

– ochrona dziecka w sytuacji rozpadu rodziny w sprawach przed sądami rodzinnymi,

– konsensualne sposoby rozwiązywania konfliktów (w tym udział w mediacjach sądowych i pozasądowych);

– metodologia badań stosowanych przez biegłych sądowych przy wydawaniu opinii sądowo-psychologicznych.

Wykształcenie

Uniwersytet Wrocławski
kierunki: prawo, psychologia
 

Informacje

Adres korespondencyjny:
Pl. Muzealny 8/3
50-035 Wrocław
 
Adres:Pl. Muzealny 8/3
50-035 Wrocław
Telefon:(71) 3411233
514 768 077