Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p.. świadczy profesjonalną pomoc prawną wykonywaną dobrowolnie i bezpłatnie, w interesie publicznym, dla osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej i finansowej.

Pracownicy kancelarii GZ Sp. p regularnie biorą udział we wszystkich organizowanych przez organy adwokatury Dniach Bezpłatnych Porad Adwokackich.

Pracownicy kancelarii GZ Sp. p angażują się również w inne formy świadczenia pomocy prawnej pro bono, takich jak udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej ofiarom przestępstw w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.