Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Stały arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski, jak również egzamin adwokacki. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i spółek oraz prawie międzynarodowym prywatnym.
Posiada wieloletnie doświadczenie w problematyce postępowań gospodarczych w szczególności postępowań transgranicznych. Jest autorem artykułów m. in. na temat międzynarodowych procedur windykacyjnych realizowanych przy wykorzystaniu instytucji europejskiego nakazu zapłaty. Prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych odnoszących się do zagadnień związanych z transgranicznym dochodzeniem należności pieniężnych.

Adwokat Andrzej Żurawski jest autorem bloga prawniczego, na którym zajmuje się problematyką m. in. handlu zagranicznego, transgranicznych sporów sądowych, windykacji międzynarodowej – www.handelzagranica.pl

Wykształcenie

Uniwersytet Wrocławski, kierunek: prawo
Aplikacja sądowa etatowa
 

Informacje

Adres korespondencyjny:
ul. Świebodzka 6/6
50-046 Wrocław
 
Adres:ul. Świebodzka 6/6
50-046 Wrocław
Telefon:(71) 3411233
514 768 131