.
0

Zabezpieczenia zapłaty w międzynarodowych transakcjach handlowych

Gwarancją bezpieczeństwa i płynności finansowej prowadzonej działalności gospodarczej oprócz innowacyjności i przedsiębiorczości, jest umiejętność przewidywania i zabezpieczania przedsiębiorstwa przed negatywnymi skutkami wynikającymi z zawieranych z kontrahentami umów. Prowadzenie działalności w obrocie zagranicznym cechuje szczególne ryzyko transakcyjne, które poprzez niewłaściwe zabezpieczenie zawieranych umów może stanowić istotną barierę w rozwoju przedsiębiorstwa.

.
0

Zgodność towaru z umową międzynarodowej sprzedaży

Zgodnie z ogólną zasadą (obowiązującą również w obrocie krajowym) sprzedający jest odpowiedzialny za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili przejścia ryzyka na kupującego. Nawet, jeżeli brak zgodności ujawni się dopiero w terminie późniejszym. Aby na tym tle nie powstawały spory – zaleca się, aby umowa regulowała również sposób oceny prawidłowości jej wykonania i…