Aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W kręgu jego zainteresowań pozostają sprawy z zakresu prawa handlowego, prawa ochrony konkurencji i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z elementem transgranicznym. Ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez Uniwersytet Humboldtów w Berlinie i Szkołę Francuskiego i Europejskiego Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Paris- Dauphine. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim.

Wykształcenie

Uniwersytet Wrocławski, kierunek: prawo

Informacje

Adres korespondencyjny:
Pl. Muzealny 8/3
50-035 Wrocław
  
Adres:Pl. Muzealny 8/3
50-035 Wrocław
Telefon:(71) 3411233
514 768 077