Aplikant radcowski, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również studia podyplomowe prawa bankowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań jest prawo cywilne, w tym głównie odpowiedzialność ubezpieczycieli, prawo spadkowe oraz gospodarcze.

Wykształcenie

Uniwersytet Wrocławski, kierunek: prawo 

Informacje

Adres korespondencyjny:
Pl. Muzealny 8/3
50-035 Wrocław
  
Adres:Pl. Muzealny 8/3
50-035 Wrocław
Telefon:(71) 3411233
514 768 077